Individuele coaching

Soms geef ik suggesties om op een meer dieper of basaal niveau zaken aan te pakken. Het kan bij voorbeeld zijn dat je in je werk je te veel laat leiden door je rationaliteit en je gevoelsleven te zeer op de achtergrond is geraakt; hierdoor kan de samenwerking met anderen minder effectief worden. Wanneer ik direct ga werken aan het beter samenwerken, zou het effect slechts van korte termijn kunnen zijn. Het kan een meer blijvende verandering mogelijk maken door eerst de onderliggende laag aan te pakken en je gevoelskant te versterken.
Een ander voorbeeld is dat je last kan hebben van perfectionisme waardoor je moeilijk zaken delegeert. Ook hierbij is het van belang de bron en de oorzaak te begrijpen en vandaar uit te werken aan het resultaatgericht verbeteren van dergelijke vaardigheden.
Ook kan het zijn dat je je wel realiseert dat je tegen zaken aanloopt, maar nog niet goed weet waarom dit gebeurt. We bezien dan samen of dit meer met jou als persoon en/of je gezondheid te maken heeft; dan kunnen we eerst aandacht geven aan onderliggende thema’s. Of het staat meer voor een gebrek aan ervaring en oefening; in dat geval kunnen we eerder resultaatgericht coachen met praktische oefeningen en/of opdrachten.

Tarieven

Tarieven zijn afhankelijk van gespreksduur en locatie. Voor een serie van 5 gesprekken met een gespreksduur van 1 uur en 30 minuten (met bijkomend 20 minuten voor administratie, voorbereiding en dergelijke) - bij mij thuis - reken ik € 987. Ik reken geen BTW.

Voor particulieren reken ik voor een gespreksduur van 45 minuten op dit moment € 76. Het is mogelijk dat een verzekering een deel daarvan vergoedt op basis van mijn titel als Psycholoog NIP of als Gezondheidszorgpsycholoog. In het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg sta ik ingeschreven onder nummer 790 638 980 25.