Literatuur

Wanneer je je meer wilt verdiepen in het onderwerp coaching, kan ik de volgende boeken aanraden:

Myles Downey: “Coachen op het werk”, Uitgeverij Nieuwezijds, isbn 905 712 088 7

Marshall Cook: “Effectief Coachen”, Academic Service, isbn: 905 261 368 0

Joseph T. Straub: “Lastige mensen coachen”, E-com Publishing, de uitgeverij voor de nieuwe economie, isbn: 907 690 308 5

Max Landsberg: “De tao van het coachen”, Academic Service, isbn: 905 261 255 2

Onder redactie van: drs. J.G.F. Hell, drs. W.A. Hoogduin en P.J. van den Beld: “Coaching, houvast in de veranderende organisatie” Bohn Stafleu Van Loghum, isbn: 903 133 028 0

John Witmore: “Succesvol coachen”, uitgeverij H. Nelissen, isbn: 902 440 556 4

Perry Zeus & Dr. Suzanne M. Skiffington: “The coaching at work toolkit”, McGraw Hill isbn: 007 471 103 2 (is erg uitgebreid)