Management Team Coaching

Inhoud van Management Team Coaching

Voor MT’s die open staan voor een benadering die ook basisvoorwaarden voor een effectief functionerend team meeneemt, kan er ook aandacht gegeven worden aan dergelijke factoren. Dan wordt het team gevraagd zichzelf te analyseren en te bezien in hoeverre factoren als groepsgrootte en de juiste selectie van personen die in het MT zitten, verandering nodig hebben.

Bij al de bovengestelde vragen volg ik een model wat ik noem het IGO model (I = individu G = groep O = organisatie). Voor het Individu Groep - deel geldt dat verbetering en met meer effect opereren als groep het gemakkelijkst bereikt wordt als eerst aandacht besteed wordt aan de individuele leden. Een effectieve Management Team Coaching begint dan ook met een individueel traject voor de leden ervan.

Een individueel starttraject voor de leden zorgt ervoor dat ieder er al aan gewend is om ook over zichzelf na te denken en erop voorbereid is om ook kritische vragen over het eigen functioneren en samenwerken te plaatsen. Liefst al met enig inzicht in waar eigen valkuilen hieromtrent zijn ontstaan en hoe die verholpen kunnen worden. Ook kan men zo wennen aan de persoon van de trainer-begeleider. Dit alles om zo optimaal mogelijk te profiteren van bijeenkomsten waarin met de groep als geheel wordt gewerkt.

Wanneer de team coaching start kan tijdens dat traject blijvend aandacht gegeven worden aan de individuele leden; de mate waarin is afhankelijk van de mate waarin ze als team effectief vooruitgaan en individuele weerstand.

Lees verder