Referenties

Voor een bank heb ik in overleg met de Raad van Bestuur een directielid geselecteerd.

Een grootaandeelhouder van een bedrijf heb ik gecoached; herhaaldelijk werd hij te zeer betrokken bij de sturing van het bedrijf op directie/topmanagement niveau. Ik heb hem geholpen om meer afstand te nemen door onder meer met hem uit te zoeken waardoor dit veroorzaakt werd.

Tijdens de eerste Big Brother die op de TV werd uitgezonden was het mijn taak om te letten op het psychisch wel en wee van de bewoners. Voor de psychologische begeleiding was ik eindverantwoordelijk. Ik sprak de bewoners van tevoren en hield tijdens de duur van het project wekelijks een spreekuur. Vaak was ik op de set om de ontwikkelingen te volgen en voerde overleg met productie en redactie. Na afloop verzorgde ik de nazorg. In dit project werkte ik samen met een aantal collegae.

Met behulp Action Learning vormgeven van een ontwikkelprogramma voor managers. Dit om zowel de onderlinge samenwerking te versterken en de verbetering van individuele ontwikkelpunten te stimuleren.

Voor een management team eendaagse trainingen verzorgen met als doel de samenwerking te bevorderen.

Feedback Formulier; voor het geven van positief en/of kritisch commentaar.