Selectie

Uitgangspunt bij het selecteren van mensen voor een functie is voor mij het geven van een advies waar zowel de opdrachtgever als de kandidaat baat bij hebben. Dat betekent dat allereerst een beeld gegeven wordt van wat iemand in huis heeft aan vaardigheden en capaciteiten voor de functie. Daarnaast breng ik ontwikkelpunten en mogelijke risicopunten in beeld. Verwoording daarvan vindt plaats op een genuanceerde wijze zodat een mix ontstaat van kwaliteiten en feedback. Daarnaast kan ik op basis van mijn uitgebreide ervaring een voorspelling doen over de ontwikkelbaarheid indien iemand zich nog niet op het vereiste niveau bevindt; hierbij worden uitspraken gedaan over de termijn en wijze waarop ontwikkeling plaats kan vinden. Wanneer een advies nodig is voor relevante mogelijkheden zonder dat het gaat om alleen één specifieke functie, wordt gerapporteerd in de vorm van een loopbaanadvies.

Tarieven

Tarieven zijn afhankelijk van omvang en inhoud van het testprogramma, omvang van de rapportage, complexiteit en verantwoordelijkheid van de functie, wijze waarop verder met de opdrachtgever en kandidaat wordt gesproken en geadviseerd. Daarnaast speelt een rol waar de werkzaamheden plaatsvinden. Mijn uurtarief hiervoor ligt tussen de €110 en € 140.