Individuele coaching

Mijn werkwijze

Er is niet één bepaalde methode die ik gebruik, of één bepaalde filosofie. Ik gebruik onderdelen uit de analytische, cognitieve en gedragspsychologie. Het kan zijn dat er gewerkt wordt binnen de coaching met verschillende middelen: gesprekken, opdrachten, huiswerk, rollenspelen, trainingsmodules en/of het lezen van boeken. Daarnaast wijs ik je mogelijk op nog andere bronnen of mogelijkheden om naast de coaching je ontwikkeling vorm te geven. Zo werk ik in Amsterdam bij voorbeeld samen met een uitstekende fysiotherapeut. Die kan je prima helpen om van lichamelijke klachten af te komen.

Coaching is bij mij niet alleen praten. Door zaken te bespreken kan iemand zelfinzicht ontwikkelen en daardoor kan het lijken dat iemand in de praktijk beter met situaties omgaat. Vaak gaat dit echter niet samen. Daarom speel ik graag situaties na om te zien of je bepaalde vaardigheden hebt en waar nog aanpassing nodig is. Je hoeft je dus meestal niet als persoon ingrijpend te veranderen, maar het bijleren van een ander repertoire of andere benaderingen/strategieën kan je uitstekend verder helpen. Zo kunnen cruciale situaties net zo lang getraind worden tot je een effectief niveau van gedragsverandering bereikt.

Volgende