Ontwikkelprogramma’s voor groepen

Kunnen gericht zijn op de volgende vragen: Hoe kunnen mensen in een organisatie elkaar beter leren kennen waardoor ze elkaar vlotter in het werk zullen benaderen? Hoe kunnen op gerichte wijze knelpunten in een organisatie aangepakt en opgelost worden? Hoe kunnen mensen zo leren samenwerken dat ze meer begrip hebben voor elkaar als persoon waardoor op een meer positieve en stimulerende wijze uitwisseling van kennis en ideeën plaatsvindt? Hoe kunnen mensen zo samenwerken dat ze elkaar niet oplossingen voorschrijven maar juist elkaar helpen na te denken en zo zelf meer effectieve benaderingen vinden? Hoe kan bereikt worden dat mensen hun individuele valkuilen echt onder ogen zien en wat is nodig om ook op de lange termijn ervoor te zorgen dat ze nieuw gedrag aanleren?

Hierbij maak ik gebruik van uiteenlopende middelen en vormen. Een ervan is Action Learning. Hierbij worden groepen van mensen samengesteld. De grootte is minimaal 4 en maximaal 8 personen. Over een periode van een half tot een heel jaar vinden bijeenkomsten plaats waarbij deelnemers wordt geleerd om elkaar te helpen problemen en vragen op te lossen zonder de ander direct te vertellen wat de meest effectieve oplossing is. Hierbij kan de persoonlijke groei van de leden goed gestimuleerd worden.

Lees meer over: Wat is Action Learning; winst en valkuilen, tarieven.