Ontwikkelprogramma’s voor groepen

wat is Action Learning; winst en valkuilen

Wat is Action Learning?
AL valt in twee betekenissen uiteen:
1. In brede zin: als onderdeel van een afspraak of programma om te leren door in de praktijk zaken op de pakken op het werk. Dit betreft reële en echte vragen op kwesties waar de organisatie nut bij heeft als ze beantwoord worden. Hier staat de Action Learning voor: het leren door dingen te doen. Het betreft dan vooral zaken die nieuw zijn voor de uitvoerder of van een complexiteit en/of zwaarte zijn die hij/zij daarvoor nog niet kende.
2. In engere zin: een wijze van reageren op een vraag of presentatie van een ander. Dit kan toegepast worden in een tweegesprek, maar ook kan het goed benut worden in een groep. De tijd die hiervoor nodig is: 50 tot 60 minuten. In het eerste halfuur vertelt iemand, en het publiek mag reageren. In dit halve uur geldt dat gepoogd moet worden 4 fasen te behandelen: actie, reflectie, lering en planning (zie hieronder voor een nadere uitleg). Na dit halve uur wordt er door de bevragers feedback gegeven. Dan mogen er concrete adviezen gegeven worden en men mag ook feedback geven volgens de feedbackregels (bij voorbeeld; benoem het gedrag en niet de persoon, zeg wat het voor gevoel bij je oproept, leg uit welk gedrag je effectiever vindt.) Gedurende deze feedbackronde mag de inbrenger van het probleem niet reageren, wel luisteren en reacties opschrijven (dit laatste is erg belangrijk omdat anders feedback snel vergeten/verdrongen wordt.) Als ieder feedback gegeven heeft, mag de ander reageren. Dat kan door te zeggen dank je wel, ik ga er over nadenken. Ook mag er meer specifiek op zaken gereageerd worden. Het gaat minder effectief als iemand zich alleen zit te verdedigen. Ook kan de inbrenger nog wat verdere vragen stellen, evenals het publiek. Soms worden na het reageren op de feedback tal van (de vier) fasen heel kort weer vormgegeven. Ook kan na het reageren op de feedback vanuit de toehoorders gevraagd worden, wat ga je nu doen de komende weken (een vraag voor de planningsfase).

Volgende